Allen in de “meet”

Vandaag is Paul in de “meet” geweest met alle klassen. De afgelopen periode had Paul veel online vergaderingen. Het leek hem leuk om eens met alle klassen (16 in totaal) in de “meet” te gaan. Om 11:30u zaten alle klassen klaar en Paul heeft toen een “toespraakje” gehouden voor alle leerlingen. Hij vertelde dat hij weer blij was dat alle leerlingen weer op school zijn. Er werd afgesloten met een daverend applaus voor alle meesters en juffen, voor hun inzet de afgelopen vijf werken.
Het applaus van ver in de school en daarbuiten te horen