Ons onderwijs

Een school waar uw kind(eren) zich mogen ontwikkelen door het volgen van ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op zijn of haar onderwijsbehoefte. Dit is de visie van de Bisschop Ernstschool. Dagelijks zijn wij als team bezig om deze visie in de onderwijspraktijk te brengen. We realiseren dit door een goede balans te zoeken tussen creativiteit, oplossingsgerichtheid, samenwerken en zelfstandigheid. We creëren een beredeneerd aanbod in alle groepen en zorgen ervoor dat de leerlingen klaar zijn voor hun toekomst als ze onze school verlaten. Het leerstofjaarklassensysteem blijven wij als team de komende jaren kritisch tegen het “onderwijslicht” houden. Hierdoor is het geen gegeven dat wij vast blijven houden aan het leerstofjaarklassensysteem. We willen goed en degelijk onderwijs geven dat ook af en toe afwijkt van de standaardnorm in onderwijsland, we kunnen met trots zeggen: Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter” De leerlingen wensen wij een goede en leerzame tijd toe op onze school. Laten we samen optrekken om ervoor te zorgen dat uw zoon en/ of dochter een onderwijstijd op onze school krijgt, waar hij/ zij met ontzettend veel plezier op terug kan kijken. Als u vragen heeft over ons onderwijsbeleid, dan ga ik ‘Paul Constandse’ graag met u in gesprek.