Groepen

Kleutergroepen A, B, C en D 

Jonge kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Vaak laten ze sprongen in de ontwikkeling zien, soms stagneert hun ontwikkeling op bepaalde vlakken. Zo kunnen sommige kinderen al een beetje lezen, schrijven, rekenen of zelfstandig werken. Andere kinderen zijn minder ver in hun ontwikkeling en hebben bijvoorbeeld een beperkte woordenschat, weten niet goed met andere kinderen om te gaan of zijn motorisch nog niet zo sterk. Deze verschillen hangen samen met de aanleg van de kinderen, maar ook met het gezin en de omstandigheden waarin ze opgroeien. De ervaringen die kinderen op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf hebben opgedaan spelen hierin ook een belangrijke rol. Wij passen ons onderwijs aan op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Op deze manier wordt er een doorgaande lijn gecreëerd. Omdat de ontwikkeling bij ons centraal staat en deze dus verschillend van niveau kunnen zijn, spreken wij als school ook niet meer over aanvangsgroep, groep 1 of een groep 2, maar benoemen we de kleutergroepen met A, B, C of D. 

 

Groepen 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 zitten allemaal geformeerd in een enkele groep. 

 

Plusklas en PI Spello en Praktijk Jipp

 

Plusklas 5 t/m 8 

In de plusklas bieden we extra verrijkingsopdrachten aan voor leerlingen die niet voldoende uitdaging hebben aan de opdrachten die in de klas aangeboden worden. Deze verrijkingsopdrachten zijn een aanvulling op wat er in de klas aan verrijkingsopdrachten aangeboden wordt. De opdrachten in de plusklas hebben over het algemeen een open karakter in tegenstelling tot de opdrachten die in de klas aangeboden worden. Deze opdrachten worden samen met gelijkgestemde leerlingen uitgevoerd. Er wordt daarbij onder andere gebruik gemaakt van de opdrachten uit de pittige plustorens. Dit zijn opdrachten die multidisciplinair van karakter zijn. Van taal tot techniek, van kunst tot organisatie. Deze opdrachten stimuleren de creativiteit, de motivatie en het divergente denken van de leerlingen. Met deze opdrachten leren de leerlingen samenwerken, complexe opdrachten analyseren, creatief denken en structureren, onderzoek uitvoeren, ontwerpen maken, plannen van taken en het presenteren van de gemaakte opdrachten.

 

Plusklas kleutergroepen en groepen 3 en 4

In het schooljaar 2022-2023 zijn wij een Plusklas gestart voor de leerlingen uit de kleutergroepen, groepen 3 en 4. Op de donderdagochtend zijn deze leerlingen met uitdagende opdrachten bezig, buiten de eigen groep. Op de maandag en/ of de dinsdag krijgen deze leerlingen uitdaging en tijd om aan “Plusklas”opdrachten te werken onder begeleiding van een leerkracht. 

 

Klusklas

In een samenwerking met het Voortgezet onderwijs gaan de leerlingen van de groepen 8 naar de Klusklas. De leerlingen zijn op de vrijdagochtend praktisch bezig, denk aan het maken van vogelhuisjes, solderen, kortom praktische opdrachten. 

 

Pi-Spello 

Regelmatig zitten er kinderen in de klas die veel moeite hebben met de reguliere spellingmethode. Bij ons is dat de methode Staal. Die methode gaat voor kinderen met spellingmoeilijkheden en dyslexie vaak te snel. Er worden bij Staal al heel vlot veel categorieën door elkaar aangeboden in de les. Daarnaast hebben we ook dyslectische kinderen op school die begeleiding krijgen vanuit de praktijk Pi-Spello. Voor beide groepen kinderen is het erg frustrerend om op het ene moment met de spellingregels van Staal en het andere moment met de regels van PiSpello te moeten werken. Wij hebben als school besloten dat deze kinderen in kleine groepen les krijgen volgens de werkwijze van Pi-Spello. Deze methode biedt de woorden niet als 1 geheel aan, maar leert het kind dat een woord een combinatie is van klanken (en klankstukjes). En dat een woord een combinatie is van tekens (en woorddelen). Ter ondersteuning maakt de methode gebruik van het Pi-Spellobet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kleuren. Dit is een nieuw alfabet dat uit 81 onderdelen bestaat in plaats van de 26 van het gewone alfabet. Het Pi-Spellobet ondersteunt de kinderen bij de audio/visuele koppeling en helpt hen om met de juiste combinatie tekens en woorddelen een woord te vormen. De leerlingen krijgen op school 3 keer in de week een spellingles met instructie en verwerking. Dat doen ze in een aparte ruimte in de school. Eén keer in de week oefenen zij met de software van Pi-Spello. De 5e dag volgen zij les in hun eigen groep over grammatica en/of werkwoordspelling

 

Praktijk JIPP 

Psychologie praktijk JIPP zal ook dit jaar weer bij ons op school behandelingen geven. Ze zijn een psychologenpraktijk die veel ervaring hebben met behandelingen en onderzoek bij kinderen en gezinnen. Soms kan een kind een periode niet goed in zijn/haar vel zitten. Er kunnen allerlei factoren spelen waarom dit zo is. Samen met ouders kijken behandelaars van JIPP wat er aan de hand is en wat het kind nodig heeft. Behandeling kan vervolgens op school plaatsvinden. In de behandeling wordt er gebruik gemaakt van allerlei methodes waaronder ook PMK-T. Dit is een speelse en lichaamsgerichte manier van behandelen. Het team van JIPP bestaat uit GZ-psychologen, psychologen, orthopedagogen en kinderartsen. Ze proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw vraag als ouders om vervolgens samen met u en uw kind tot een passend plan van aanpak te komen. Behandeling is er vervolgens op gericht dat uw kind zich zowel thuis als op school weer prettig voelt en goed ontwikkelt. Omdat de behandelingen op school gegeven worden mist het kind weinig van school en zijn de lijntjes met de leerkrachten waar gewenst, kort. De behandelingen zullen uitgevoerd worden door orthopedagogen Marloes van Trigt en Romy de Jonge. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met psychologie praktijk JIPP en graag vermelden dat het gaat om een leerling van de Bisschop Ernstschool.