Missie en visie

Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun onderwijsbehoefte.”

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,

Door middel van dit schrijven wil ik  u op de hoogte brengen over de wijze hoe wij het onderwijs gaan vormgeven op de Bisschop Ernstschool in het schooljaar 2022-2023.

Laat ik beginnen door te zeggen, dat wij toekomstbestendig onderwijs geven op de Bisschop Ernstschool. Onderwijs waar onze leerlingen in de toekomst profijt van zullen hebben. Wij geven de leerlingen vaardigheden waarmee zij zich kunnen redden in de toekomst. U kunt dan denken aan: samenwerken, ict vaardigheden, leren leren, omgaan met elkaar, leren van basisvaardigheden en strategieën en oplossingsgericht denken. 

Op de Bisschop Ernstschool leggen we de lat hoog voor zowel de leerlingen als het team. Leerlingen krijgen zoveel mogelijk goed onderwijs op maat en wij willen zorgen voor een hoge betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling van zowel de leerlingen als het personeel. 

We realiseren dit door een goede balans te zoeken tussen creativiteit, oplossingsgerichtheid, samenwerken en zelfstandigheid. We creëren een beredeneerd aanbod in alle groepen en zorgen ervoor dat de leerlingen klaar zijn voor hun toekomst als ze onze school verlaten.

Het leerstofjaarklassensysteem willen we als school de komende jaren kritisch tegen het “onderwijslicht” gaan houden. Hierdoor is het geen gegeven dat wij vast blijven houden aan het leerstofjaarklassensysteem. 

Onze visie is dan ook:

“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun onderwijsbehoefte.”

We willen goed en degelijk onderwijs geven dat ook af en toe afwijkt van de standaardnorm in onderwijsland, we kunnen met trots zeggen: 

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”

De leerlingen wens ik een goede en leerzame tijd op onze school. Laten we samen optrekken om ervoor te zorgen dat uw zoon en/ of dochter een onderwijstijd op onze school krijgt, waar hij/ zij met ontzettend veel plezier op terug kan kijken. 

Als u vragen heeft over ons onderwijsbeleid, dan ga ik graag met u in gesprek. 

Samen met het team en de kinderen maken we er een inspirerend schooljaar van!

Tot ziens op het plein of in de school.