Schooltijden

Lesrooster

 

Reguliere schooltijden van onze school:

Schooltijden groep 1 t/m 4

maandag/ dinsdag/ donderdag 

08.30u – 12.00u en 13.00u – 15.00u

woensdag

08.30u – 12.15u

Vrijdag

08.30u – 12.00

Schooltijden groep 5 t/m 8

maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag

08.30u – 12.00u en 13.00u – 15.00u

woensdag:

08:30u- 12:15u

 

______

Inloop kleutergroepen

De inloop van de kleutergroepen is dit schooljaar van 8.25 tot 8.30 uur. De ouders van de groepen A en B mogen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot aan de eigen klassendeur brengen. De kinderen van de groepen C en D gaan zelfstandig naar binnen. De leerkrachten staan op deze tijd buiten bij het hek van de kerk.

Voor de groepen A, B, C en D is er 1 keer per week een inloop MET de ouders, op de woensdagochtend. Ouders zijn dan welkom om mee de klas in te komen en samen met hun kind de inloopactiviteit uit te voeren.

Inloop middag

‘s Middags mogen de kinderen tussen 12.55 uur en 13.00 uur zelfstandig terug naar de klas. Er is dan geen inloopmoment. Bij het uitgaan van de school kunnen de ouders van de groepen A en B wachten achter het hek bij het stuk plein waar de appel staat. De ouders van de groepen C en D kunnen wachten achter het hek bij het stuk plein waar de schommel staat. De kinderen komen met de leerkracht naar buiten.

Inloop groep 3 t/m 8:

In de groepen 3 t/m 8 is het iedere eerste volle week van de maand inloop van maandag t/m vrijdag van 8:15 uur tot 8:30 uur. Tijdens de inloop kunt u het werk bekijken van uw kind. Tevens kunt u vragen stellen aan de groepsleerkracht. Op de dagen dat het geen inloop is mogen de kinderen vanaf 08:20 uur naar binnen.