Identiteit

De Bisschop Ernstschool is een Rooms Katholieke basisschool. Op onze school besteden we aandacht aan levensbeschouwelijk onderwijs. Het doel is om leerlingen in aanraking te laten komen met de verhalen uit de Bijbel. Als methode voor dit vakgebied maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. Er worden verschillende thema’s behandeld door middel van Bijbelverhalen en verhalen uit het dagelijks leven. Verder vinden er vieringen plaats rondom feestdagen zoals Kerstmis, Pasen e.d. Tevens hebben we een startviering en een eindviering. Deze vieringen vinden veelal plaats in de Rooms Katholieke kerk van Goes. Hier gaan we met de gehele school lopend naar toe. De leerlingen van de groepen 7 en 8 lopen met de kleutergroepen naar de kerk. Dit zorgt voor meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid, intimiteit en broederschap. 

Kennis van tradities, religie en cultuur van anderen stimuleert tolerantie en wederzijds respect.