Schooltijden

 

Lesrooster

 

Reguliere schooltijden van onze school:

Schooltijden groep 1 t/m 4

maandag/ dinsdag/ donderdag 

08.45u – 12.00u en 13.00u – 15.15u

woensdag en vrijdag:

08.45u – 12.15u

 

Schooltijden groep 5 t/m 8

maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag

08.30u – 12.00u en 13.00u – 15.00u

woensdag:

08:30u- 12:00u

______

Begin schooljaar 2021-2022 is er nog geen inloop mogelijk. Zodra we meer ruimte hebben mbt het COVID-19 virus, om ouder(s) / verzorger(s) te ontvangen in de school, zijn zij weer welkom.

Inloop kleutergroepen
Als de kinderen ‘s morgens in de klas komen, staan er verschillende materialen klaar op de tafels en/of speelhoek, waar de kinderen bij binnenkomst mee mogen spelen/werken.

Kleutergroepen A en B
Bij de kleutergroepen A en B is er 2 keer per week een inloop gedurende het gehele jaar op maandag- en woensdagochtend. Op dinsdag, donderdag en vrijdag mogen de kinderen tot aan de eigen klassendeur gebracht worden door de ouders. Bij het uitgaan van de school kunt u wachten achter het hek bij het stuk plein waar de appel staat. De kinderen komen met de leerkracht naar buiten.

Kleutergroepen C en D
Voor de kleutergroepen C en D zijn er tot de
kerstvakantie twee inloopmomenten, namelijk de
maandag- en de woensdagochtend. Na de
kerstvakantie is er nog maar één inloopmoment namelijk de woensdag. Op de dagen dat er geen inloopmoment is worden de kinderen buiten opgewacht door de leerkracht op het stukje plein bij de schommel en mogen ze zelfstandig naar de klas.

Inloop groep 3 en 4: Elke maandagochtend van 08.30u tot 08.40u

Inloop groep 5 t/m 8: Elke eerste maandag van de maand van 08.20u tot 08.30u