Profilering

“Een school waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn”

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,

Door middel van dit schrijven wil ik  u op de hoogte brengen over de wijze hoe wij het onderwijs gaan verzorgen op de Bisschop Ernstschool in het schooljaar 2018-2019.

Laat ik beginnen door te zeggen, dat wij toekomstbestendig onderwijs geven op de Bisschop Ernstschool. Onderwijs waar onze leerlingen in de toekomst profijt van zullen hebben. Wij geven de leerlingen vaardigheden waarmee zij zich kunnen redden in de toekomst. U kunt dan denken aan, samenwerken, ict vaardigheden, leren leren, omgaan met elkaar, leren van basisvaardigheden en strategieën en oplossingsgericht denken.

Op onderwijskundig gebied gaan we door op de ingeslagen weg. Zo zijn de coöperatieve werkvormen, de Plusklas, groeps- doorbrekend werken (o.a. rekenen, taal, spelling, lezen en atelier) en Wetenschap en Techniek niet meer weg te denken uit ons onderwijsaanbod.

Oudergesprekken, met en zonder de leerlingen is een vast item in ons jaarrooster. Het contact met u als ouder(s) / verzorger(s) vinden wij erg belangrijk. Samen met u, willen wij goed en degelijk onderwijs geven.

Ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied vinden wij erg belangrijk. Daarom besteden de leerkrachten aan het begin van elk schooljaar aandacht aan de afspraken en de regels op onze school.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Goed van Start. Op deze manier zorgen we voor een veilige leeromgeving. Een omgeving waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn.

De Bisschop Ernst is een grote school die intimiteit wil uitstralen. Door het toepassen van regels,  consequent handelen van leerkracht(en) zorgen we voor een sfeer die intimiteit uitstraalt. Kortom, een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen.

Op ict- gebied zit de school niet stil. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met invoeren van Ipads in de onderbouw en de groepen 3 en Chromebooks in de overige groepen. We beseffen dat ict niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Op de Bisschop Ernstschool gaan ict en school goed samen. Hoewel  we de leerlingen met hardware aan de slag laten om hun ict vaardigheden te vergroten, blijft ook bij dit onderdeel de leerkracht belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor ons blijft ict een middel en geen doel.

De Bisschop Ernstschool is één van de twee katholieke basisscholen in Goes. Op onze school willen we kinderen leren om respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsuitingen. We staan dan ook open voor kinderen uit niet katholieke gezinnen. We verlangen van ouder(s)/ verzorger(s) dat zij een positieve houding hebben ten opzichte van onze katholieke school. Het vieren van vieringen vinden hechten wij als team waarde aan.

Op de website kunt u de schoolgids en de kleutergids vinden daarin staat alle informatie over de school.

Verder hoop ik dat de informatie bijdraagt aan betrokkenheid en de contacten tussen school en ouder(s)/ verzorger(s) bevordert. Mocht u naar aanleiding van de informatie vragen hebben over de school of over het beleid van de school, laat het horen. We geven graag nadere toelichting.

Samen met het team en de kinderen maken we er een inspirerend schooljaar van!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de Bisschop Ernstschool

Paul Constandse