Ouderraad

De ouderraad organiseert in samenwerking met leerkrachten verschillende festiviteiten voor de leerlingen op onze school, zoals: Start- activiteit begin van het schooljaar, Sinterklaasfeest, Kerstmis, Het Voorleesontbijt, carnaval, sport- en speldag, Avond4daagse, de schoolfotograaf, Koningsdag en de Laatste schooldag. De verschillende festiviteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage die per kind wordt gevraagd. De (vrijwillige) bijdrage van de ouders wordt benut voor de extra activiteiten.

Tenminste één ouder vertegenwoordigt de ouderraad bij de school commissievergadering. Behalve deze taak als gesprekspartner en het aandragen van ideeën, heeft de oudervereniging nog andere taken, bijv. bij de ouder(s)/ verzorger(s) de betrokkenheid met de school bevorderen.

De ouderraad vult zichzelf aan door mensen te benaderen. Ook kan een oproep gedaan worden aan alle ouder(s) / verzorger(s) zich beschikbaar te stellen voor de ouderraad. Voor nadere informatie over de ouderraad, kunt u zich wenden tot de voorzitter of de andere leden van de oudervereniging.

Samenstelling:

Voorzitter: Hester Visser
Penningmeester:
Overige leden:

Namens het team is Paul Constandse, directeur, bij deze vergaderingen aanwezig.