De Eindcito

De leerlingen hebben zich goed voorbereid op de toets. Ze gaan er nog een keer voor. Het is mooi om te zien hoe gefocust de leerlingen te werk gaan.