Poëzie week

In de week van de Poëzie hebben wij in groep 6a meer aandacht besteed aan poëzie. We begonnen deze week elke dag met een raadgedicht. De kinderen kregen een gedicht te zien, waar een woord was weggelaten. Aan hen de taak om na te denken welk woord in het gedicht past. Op deze manier zijn de kinderen creatief bezig met woorden, maar ook bezig met tekstbegrip. Daarnaast zijn de kinderen zelf ook aan de slag gegaan met poëzie. Elke dag een andere manier van dichten. Denk aan een elfje, een vormgedicht en een klassiek rijmgedicht. De resultaten zijn heel leuk geworden.