Beschermd tegen de zee

Tijdens de lessen aardrijkskunde bij het thema “Beschermd tegen de zee”, hebben de kinderen geleerd hoe Nederland wordt beschermd tegen het water door dijken en duinen. Ze hebben geleerd over het ontstaan van de Oosterscheldekering en de Afsluitdijk en wat het gevolg is voor de natuur. Daarnaast hebben ze geleerd hoe polders zijn ontstaan, bijvoorbeeld de provincie Flevoland. Als afsluiting van het hoofdstuk hebben de kinderen in hun team een maquette gemaakt van een stuk land of eiland. Ze hebben met kosteloos materiaal laten zien hoe hun (ei)land beschermd wordt tegen het water.