Maquettes

In groep 5B hebben de leerlingen plattegronden en maquettes gemaakt van een onbewoond eiland. Dit in het kader van een gezamenlijk project van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Complimenten voor de onderlinge samenwerking!