Noodopvang

Ook voor de kinderen die naar de noodopvang moesten komen, hebben we er een muzikaal
feestje van gemaakt. Onder begeleiding van juf Karin hebben de kinderen geleerd over
slaginstrumenten, te communiceren en te spelen met instrumenten. Ze hebben kerstliedjes
gezongen en gespeeld op de instrumenten.
Juf Karin bedankt namens de kinderen van groep 5/6!