Een lesje spelling

Spelling kan soms best lastig zijn. Zeker wanneer we verschillende tijden leren.We hadden al de tegenwoordige tijd en verleden tijd geleerd. Deze week kwam de ‘voltooide tijd’ aan bod. Om variatie in de lessen te brengen, hadden de kinderen een activiteit gedaan in hun team.Ze kregen een groot blad met de 3 tijden en ze kregen 20 zinnen per team.
De opdracht was als volgt:- Lees de zin- Overleg en onderstreep het werkwoord of de werkwoorden- Leg de zin in het juiste vakje
Dit deden ze allemaal erg goed! Er was een goede samenwerking.