De eerste schoolweek!

We zijn van start in groep 3. De eerste schoolweek hebben de kinderen al veel nieuwe dingen geleerd. We zijn onder andere meteen begonnen met rekenen, lezen en schrijven. In de eerste week vinden we het belangrijk om de kinderen te laten wennen aan elkaar in een nieuwe groep. Om te zorgen voor een fijn klimaat in de klas hingen er vijf ballonnen in de klas. In elke ballon zat een opdracht die we klassikaal hebben gedaan, de opdrachten waren erop gericht om samen te werken als klas.

De eerste week zijn we meteen gestart met meerdere mindfulness oefeningen en dat zullen we nog vaker doen aankomend schooljaar. Deze korte oefeningen doen we tussen de lessen door en zorgen ervoor dat de kinderen zich even kunnen ontspannen. We hebben ademhalings oefeningen gedaan en rugtekeningen. 

We gaan er een fijn schooljaar van maken!