Leerlingenraad

De leerlingenraad van het schooljaar 2019-2020 bestaat uit de volgende leerlingen: 

Zij komen één keer in de zes weken bij elkaar op vrijdagmiddag onder leiding van juf Annika en meester Sem.