Groepsraad

In het schooljaar 2020-2021 ben ik gestart met de groepsraad op onze school. De afgelopen schooljaren hadden we een leerlingenraad. De leerlingenraad kwam zo'n acht keer per schooljaar bij elkaar. Uit de de groepen 6 t/m 8 kwam een vertegenwoordiger die één schooljaar deelnam aan de leerlingenraad.
Sinds dit schooljaar dus de groepsraad. In elke periode tussen een vakantie ga ik met heel de groep (de groepen 6 t/m 8) een 30 minuten in gesprek over onderwerpen als:
- Wat gaat er goed in de groep?
- Wat gaat slecht in de groep?
- Wat gaat de groep oppakken de komende periode?
- Welk gemiddelde cijfer geeft de groep aan het schooljaar tot nu toe
- Wat wilt de groep veranderen aan het beleid van de school.
- ....waar wil de groep het over hebben...actueel onderwerp.
Op deze wijze kom ik in alle groepen en ga ik met alle leerlingen in gesprek. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt, dat aan het begin van elke groepsraad wordt besproken. Kortom iets anders en iets nieuws dit schooljaar. Ik ben benieuwd en laat mij verrassen.