Bewegend leren

In groep 3 doen we regelmatig aan bewegend leren. Naast het leren in de klas doen we vaak opdrachten rondom rekenen of lezen buiten waarbij de kinderen dus veel in beweging zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld het koningsdag loopspel gedaan. Verspreid over het schoolplein hingen verschillende opdrachtkaarten. De leerlingen krijgen een antwoordenblad en gaan in tweetallen op zoek naar de verschillende opdrachtkaarten. Kinderen bedenken samen het antwoord en vullen dit in op hun antwoordenblad.